سیستم آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای در ایران، در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است ...
تلفن های تماس :09125381472 - 09128381472 - 021-76332904-76318965
صفحه اصلیمقالات

آبیاری قطره ای ثقلی

آبياري قطره اي ثقلي روش جديدي است كه در آن آبياري قطره اي با استفاده از فشار آب موجود در مزرعه انجام ميپذيرد. و انرژي مورد نياز سيستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهاي مزرعه به دست مي ايد. در سيستم آبياري قطره اي ثقلي ضمن آبگيري از شبكه كانالها و چاههاي مزرعه، از انرژي موجود در سيستم مذكور به منظور تامين انرژي مورد نياز استفاده به عمل آمده و از بكارگيري انرژي اضافي (ايستگاه پمپاژ) خودداري مي گردد. 
مقدار كلي انرژي مورد نياز اين سيستم بين 1 تا 3 متر ارتفاع آب براي مزارع تايكصد هكتار مي باشد. مي توان بخشي از اين ارتفاع را از شيب در كانال انتقال و يا انهار آبرسان و شيب فاروها تامين كرد و بدين ترتيب از هرگونه پمپاژ اضافي اجتناب نمود. جانمايي اين سيستم و طراحي آن مطابق مشخصات زمين بسيار مهم بوده و در قطعه بندي شبكه و آرايش لوله ها تاثير اصلي دارد. لوله هاي مورد استفاده با توجه به فشار كار پائين با سيستمهاي موجود متفاوت بوده و مي توان از لوله هاي با ضخامت كم استفاده نمود. در اين روش يكنواختي توزيع آب تا حدود 85 درصد قابل تامين است. استفاده از سيستم فيلتر آب و كوددهي مخصوص نيز با توجه به شرايط كار قابل طراحي است. ضمنا بعلت فراخ بودن روزنه ها در اين سيستم حساسيت قطر چكانها در مقابل مواد معلق و رسوب كاهش مي يابد. 
اين سيستم از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه و از نظر بهره برداري زارع آسان و نزديك به روشهاي معمولي آبياري مي باشد. 
با حذف ايستگاه پمپاژ، ضمن حذف هزينه هاي مربوطه، هزينه هاي جاري تامين انرژي و بهره برداري و نگهداري ايستگاه پمپاژ حذف مي گردد با طراحي مناسب لوله هاي انتقال و آبرسان و لوله هاي فرعي در هزينه هاي ثابت اوليه صرفه جويي قابل ملاحظه اي بعمل مي آيد. 
مباني اصلي عملكرد اين سيستم بر تقليل فشار مورد نياز قطره چكان قرار دارد و فشار كاركرد قطره چكان در حدود 0/5 متر مي باشد و بدين لحاظ كل شبكه با فشار كم قابل طراحي است. در تحقق موارد فوق الذكر، با ساخت لوازم و تجهيزات مورد نياز روش آبياري مذكور در باغات پسته به صورت نمونه اجرا گرديده و نتايج مطلوبي به دست آمده است.

جدیدترین اخبار

شرکت آبیاری قطره ای کوه سفید دماوند شرکت آبیاری قطره ای کوه سفید دماوند
سیستم آبیاری قطره ای آبیاری قطره ای
پروژه آبیاری قطره ای مجتمع تفریحی وزارت دفاع اتمام پروژه آبیاری قطره ای مجتمع تفریحی وزارت دفاع
شرکت آبیاری قطره ای شرکت آبیاری قطره ای
آبیاری هوشمند و تمام خودکار آبیاری هوشمند و تمام خودکار
آبیاری بارانی سیستم آبیاری بارانی (Rain Irrigation System )
آبیاری قطره ای سیستم آبیاری قطره ای(System Drip Irrigation )
شرکت آبیاری تحت فشار کوه سفید دماوند سیستم آبیاری بارانی (Rain Irrigation System )
آبیاری تحت فشار کوه سفید دماوند سیستم آبیاری بارانی (Rain Irrigation System )

مقالات روز

آدرس : تهران ، کیلومتر 30 جاده تهران – فیروزکوه
تلفن: 09125381472 بوربور
پست الکترونیکی: Info@ghatrei.com